5. Sınıf

Doğal Sayılar

 • Milyonlar
 • Örüntüler

Doğal Sayılarla İşlemler

 • Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
 • Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri
 • Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
 • Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
 • Bir Sayının Karesi ve Küpü
 • Parantezli İşlemler

Kesirler

 • Birim Kesirler
 • Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler
 • Denk Kesirler ve Sıralama
 • Kesirlerle Hesaplamalar

Kesirlerle İşlemler

 • Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Ondalık Gösterimler

 • Ondalık Gösterimlerin Basamak Değerleri
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Karşılaştırma
 • Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Yüzdeler

 • Yüzdeler
 • Kesir, Ondalık Gösterim ve Yüzde İfadelerini Karşılaştırma
 • Bir Çokluğun Yüzdesini Bulma

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

 • Doğru, Doğru Parçası ve Işın
 • İki Noktanın Birbirine Göre Konumu
 • Eşit Uzunluktaki Doğru Parçaları
 • Açılar
 • Doğruya Dik Çizme

Üçgenler ve Dörtgenler

 • Çokgenler
 • Üçgen Çeşitleri ve Dörtgenler
 • Üçgenlerin ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamı

Veri İşleme

 • Araştırma Sorusu
 • Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği

Uzunluk ve Zaman Ölçme

 • Uzunluk Ölçme
 • Çevre
 • Zaman Ölçme

Alan Ölçme

 • Dikdörtgenin Alanı
 • Alanı Tahmin Etme
 • Aynı Alana Sahip Farklı Dikdörtgenler Oluşturma

Geometrik Cisimler

 • Dikdörtgenler Prizması
 • Dikdörtgenler Prizmasının Açınımı ve Yüzey Alanı
7. Sınıf

1.ÜNİTE

 • Sayılar ve İşlemler / Tam Sayılarla İşlemler
 • Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
 • Problem Çözme
 • Toplama İşleminde Kolaylıklar
 • Tam Sayılarla Çarpma İşlemi
 • Tam Sayılarla Bölme İşlemi
 • Tam Sayıların Kuvveti
 • Problem Çözme

2. ÜNİTE

 • Sayılar ve İşlemler / Rasyonel Sayılar
 • Rasyonel Sayıları Tanıyalım
 • Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi
 • Rasyonel Sayıları Karşılaştırma
 • Sayılar ve İşlemler / Rasyonel Sayılarla İşlemler
 • Rasyonel Sayılarla İşlemler
 • Rasyonel Sayılarla Toplama İşlemi
 • Rasyonel Sayılarla Çıkarma İşlemi
 • Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi
 • Rasyonel Sayılarla Bölme İşlemi
 • Bir Rasyonel Sayının Karesini ve Küpünü Hesaplama
 • Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler
 • Problem Çözme

3. ÜNİTE

 • Cebir / Cebirsel İfadeler
 • Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
 • Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi
 • Örüntüler ve İlişkiler
 • Cebir / Eşitlik ve Denklem
 • Eşitliğin Korunumu
 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Çözümü
 • Problem Çözme

4. ÜNİTE

 • Sayılar ve İşlemler / Oran ve Orantı
 • Oranda Çokluklardan Birinin 1 Olması Durumunda Diğerini Bulma
 • Oran
 • Orantı
 • Doğru Orantı
 • Ters Orantı
 • Problem Çözme
 • Sayılar ve İşlemler / Yüzdeler
 • Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesini ve Belirli Bir Yüzdesi Verilen Çokluğun Tamamını Bulma
 • Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama
 • Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde ile Artırma veya Azaltma
 • Problem Çözme

5. ÜNİTE

 • Geometri ve Ölçme / Doğrular ve Açılar
 • Bir Açının Açıortayını Çizme
 • Aynı Düzlemde Olan Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumları
 • Geometri ve Ölçme / Çokgenler
 • Düzgün Çokgenlerin Kenar ve Açı Özellikleri
 • Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları
 • Dörtgenlerin Kenar, Açı ve Köşegen Özellikleri
 • Eşkenar Dörtgenin ve Yamuğun Alanı
 • Çevre Uzunluğu ile Alan Arasındaki İlişki
 • Problem Çözme
 • Geometri ve Ölçme / Çember ve Daire
 • Çemberde Merkez Açılar ve Bu Açıların Gördüğü Yaylar
 • Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu
 • Dairenin ve Daire Diliminin Alanı

6. ÜNİTE

 • Veri İşleme / Veri Analizi
 • Çizgi Grafiği
 • Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri
 • Daire Grafiği
 • Verileri Uygun Grafik ile Gösterme
 • Geometri ve Ölçme / Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
 • Cisimlerin İki Boyutlu Görünümlerini Çizme
 • Farklı Yönlerden Görünümleri Çizilen Yapıları Oluşturma
Menü

Bursuluk Sınavı Kayıtlarımız Başladı

Kayıt İçin Tıklayın...