5. Sınıf

1.ÜNİTE: GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

 • Güneş’in Yapısı ve Özellikleri
 • Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
 • Ay’ın Hareketleri
 • Ay’ın Evreleri
 • Güneş, Dünya ve Ay

2.ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASI

 • Canlıları Tanıyalım
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Mikroskobik Canlılar
 • Mantarlar
 • Bitkiler
 • Hayvanlar

3. ÜNİTE: KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME

 •  Kuvvetin Ölçülmesi
 •  Sürtünme Kuvveti
 • ÜNİTE: MADDE VE DEĞİŞİM
 •  Maddenin Hâl Değişimi
 • Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
 •  Isı ve Sıcaklık
 •  Isı, Maddeleri Etkiler

4. ÜNİTE: IŞIĞIN YAYILMASI

 • Işık Nasıl Yayılır?
 • Işık Nasıl Yansıyor?
 • Işık Bir Engelle Karşılaşırsa Ne Olur?
 • Gölgeler Nasıl Oluşur?
 • ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE
 • Biyoçeşitlilik Nedir?
 • İnsan ve Çevre İlişkisi
 • Yıkıcı Doğa Olayları

5. ÜNİTE: ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI

 • Devre Elemanlarını Sembollerle Gösterelim
 •  Lamba Parlaklığını Değiştirebilir miyiz?
7. Sınıf

1. ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ
1. BÖLÜM: UZAY ARAŞTIRMALARI

 • Uzay Teknolojisi
 • Uzay Kirliliği
 • Teleskop
 • Öğrendiklerimizi Uygulayalım

2. BÖLÜM: GÜNEŞ SİSTEMİ ÖTESİ: GÖK CİSİMLERİ

 • Takım Yıldızlar
 • Öğrendiklerimizi Uygulayalım

2. ÜNİTE: HÜCRE VE BÖLÜNMELER
1. BÖLÜM: HÜCRE

 • Teknolojinin Gelişmesi ile Hücre Yapısının İncelenmesi
 • Hücreden Organizmaya

2. BÖLÜM: MİTOZ
3. BÖLÜM: MAYOZ

 • Mitoz ve Mayoz Arasındaki Farklar

3. ÜNİTE: KUVVET VE ENERJİ

1. BÖLÜM: KÜTLE VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ
2. BÖLÜM: KUVVET, İŞ VE ENERJİ İLİŞKİSİ

 • Enerji
 • Kinetik Enerji
 • Potansiyel Enerji

3. BÖLÜM: ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

4. ÜNİTE: SAF MADDE VE KARIŞIMLAR
1. BÖLÜM: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

 • Atomun Yapısı
 • Atom ile İlgili Tarihsel Süreç
 • Molekül

2. BÖLÜM: SAF MADDELER

 • Saf Maddeler
 • Elementlerin Sembolleri
 • Bileşikler

3. BÖLÜM: KARIŞIMLAR
4. BÖLÜM: KARIŞIMLARIN AYRILMASI
5. BÖLÜM: EVSEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM

 • Geri Dönüşümün Yararları Nelerdir?

5. ÜNİTE: IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ
1. BÖLÜM: IŞIĞIN SOĞURULMASI
2. BÖLÜM: AYNALAR

 • Ayna Çeşitleri

3. BÖLÜM: IŞIĞIN KIRILMASI VE MERCEKLER

 • Işığın Kırılması
 • Mercekler
 • Merceklerin Kullanım Alanları

5. ÜNİTE TEKRARI
6. ÜNİTE: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
1. BÖLÜM: İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

 • İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar
 • İnsanda Erkek ve Dişi Üreme Hücreleri
 • Sperm, Yumurta, Zigot, Embriyo ve Bebek Arasındaki İlişki

2. BÖLÜM: BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

 • Eşeysiz Üreme
 • Eşeyli Üreme
 • Bitkilerde Üreme
 • Tozlaşma ve Döllenme
 • Tohumların Yayılma Yolları
 • Çimlenme
 • Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
 • Başkalaşım

7. ÜNİTE: ELEKTRİK DEVRELERİ
1. BÖLÜM: AMPULLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ

 • Seri Bağlama
 • Paralel Bağlama
 • Elektrik Akımı
 • Ohm Yasası
Menü

Bursuluk Sınavı Kayıtlarımız Başladı

Kayıt İçin Tıklayın...