9. Sınıf

1. ÜNİTE TARİH VE ZAMAN

 • İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH
 • NEDEN TARİH?
 • ZAMANIN TAKSİMİ

2. ÜNİTE İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

 • İNSANLIĞIN İLK İZLERİ
 • YAZININ GELİŞİMİ
 • İLK ÇAĞ’DA BAŞLICA MEDENİYET HAVZALARI
 • İNSAN VE GÖÇ
 • KABİLEDEN DEVLETE
 • KANUNLAR DOĞUYOR

3.ÜNİTE ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA

 • ORTA ÇAĞ’DA SİYASİ YAPILAR
 • TARIMDAN TİCARETE EKONOMİ
 • ORTA ÇAĞ’DA ORDU
 • KANUNLAR GELİŞİYOR

4. ÜNİTE İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI

 • AVRASYA’DA İLK TÜRK İZLERİ
 • BOYLARDAN DEVLETE
 • TÜRKLERDE COĞRAFYA İLE OLUŞAN YAŞAM TARZI
 • KAVİMLER GÖÇÜ
 • İLK TÜRK DEVLETLERİ VE KOMŞULARI

5. ÜNİTE İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

 • İSLAMİYET’İN DOĞDUĞU DÖNEMDE DÜNYA
 • İSLAMİYET YAYILIYOR
 • EMEVİLER
 • ABBASİ DEVLETİ VE TÜRKLER
 • BİLİM MEDENİYETİ

6. ÜNİTE TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

 • TÜRK-İSLAM TARİHİNDEKİ SİYASİ GELİŞMELER
 • TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ
 • İSLAMİYET’İN TÜRK DEVLET VE TOPLUM YAPISINA ETKİSİ
 • OĞUZLARIN İSLAMİYET’İ KABULÜ
 • BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NDE YÖNETİM VE TOPLUM YAPISI
10. Sınıf

1. ÜNİTE YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

 • 1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER
 • OĞUZ GÖÇLERİ VE ANADOLU
 • ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ
 • ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ
 • HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER
 • ANADOLU’DA MOĞOL İSTİLASI

2. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453)

 • KURULUŞ DÖNEMİ GELİŞMELERİ
 • OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER
 • OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ
 • BALKAN FETİHLERİ
 • TÜRK SİYASİ BİRLİĞİNİ SAĞLAMA FAALİYETLERİ
 • TÜRK DEVLETLERİNİN LİDERLİK MÜCADELESİ

3. ÜNİTE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

 • BEYLİK DÖNEMİ’NDE OSMANLI’NIN ASKERî GÜCÜ
 • TIMAR SİSTEMİ
 • YENİÇERİLER VE DEVŞİRME SİSTEMİ

4. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

 • ANADOLU’NUN KANDİLLERİ
 • OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERÎ SINIF
 • HALK KÜLTÜRÜ VE KİTABÎ KÜLTÜR
 • FETİHLE GELEN DÖNÜŞÜM

5. ÜNİTE DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595)

 • 1453-1520 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER
 • FETİH VE FATİH
 • İSLAM DÜNYASI LİDERLİĞİ
 • 1520-1595 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER
 • GÜCÜNÜN ZİRVESİNDE OSMANLI
 • OSMANLI’NIN GÜCÜ VE STRATEJİK RAKİPLERİ
 • KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ

6. ÜNİTE SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI

 • OSMANLI’NIN KALBİ: TOPKAPI SARAYI
 • PADİŞAH, HANEDAN VE KANUNNAME-İ ALİ OSMAN

7. ÜNİTE KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ

 • TOPLUMUN HARCI, MİLLET SİSTEMİ
 • FETHEDİLEN YERLERDE İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ
 • OSMANLI’DA TOPRAK MÜLKİYETİ VE ÇİFTHANE SİSTEMİ
 • LONCA TEŞKİLATI
 • OSMANLI’DA VAKIF MÜESSESESİ
11. Sınıf

1. Ünite – DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)

 • 1595-1700 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER
 • YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI
 • WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA
 • AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI
 • 1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER

2. Ünite – DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI

 • YENI ÇAĞ AVRUPASI’NDA MEYDANA GELEN GELIŞMELER
 • OSMANLI SOSYO-EKONOMİK YAPISINDA DEĞIŞIKLIKLER
 • OSMANLI DEVLETI’NDE ÇÖZÜLMEYE KARŞI ÖNLEMLER

3. Ünite – ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)

 • YÜZYILDAN XX. YÜZYILA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETI
 • OSMANLI DEVLETI’NIN SIYASI VARLIĞINA YÖNELIK TEHDITLER
 • MEHMET ALI PAŞA’NIN GÜÇ KAZANMASI
 • KUZEYDEN GELEN TEHLIKE: RUSYA

4. Ünite – DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

 • DEVRIMLER VE DEĞIŞIMLER
 • OSMANLI DEVLETI’NDE MODERN ORDU TEŞKILATI VE YURTTAŞ ASKERLIĞI
 • . ULUSALLAŞMANIN VE ENDÜSTRİLEŞMENİN SOSYAL ETKİLERİ
 • OSMANLI DEVLETI’NDE DEMOKRATIKLEŞME SÜRECI
 • OSMANLI DEVLETI’NDE DARBELER

5. Ünite – SERMAYE VE EMEK

 • KLASIK ÜRETIM VE ENDÜSTRIYEL ÜRETIM
 • OSMANLI DEVLETI’NDE ENDÜSTRIYEL ÜRETIME GEÇIŞ
 • OSMANLI DEVLETI’NIN SON DÖNEMLERINDE EKONOMIK HAYAT

6. Ünite – XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT

 • İMPARATORLUKLARIN ULUS DEVLETLERE DÖNÜŞMELERIYLE YAŞANAN DEMOGRAFIK DEĞIŞIM
 • MODERNLEŞMEYLE YAŞANAN DEĞIŞIM
Menü

Bursuluk Sınavı Kayıtlarımız Başladı

Kayıt İçin Tıklayın...