9. Sınıf

1.ÜNİTE: MANTIK

 • Önermelerde Temel Kavramlar
 • Bileşik Önerme
 • Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme
 • Sözel ya da Sembolik Mantık Dilinde Verilen Bileşik Önermelerin Birbirine Dönüştürülmesi
 • Totoloji ve Çelişki
 • Her ( A) ve Bazı ( E) Niceleyicileri
 • Açık Önerme
 • Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

2 ÜNİTE: KÜMELER

 • Kümelerde Temel Kavramlar
 • Alt Küme
 • Eşit Küme
 • Kümelerde İşlemler
 • Kümelerin Kartezyen Çarpımı
 • Kümelerde Bağıntı

 

3.ÜNİTE: DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

 • Sayı Kümeleri Arasındaki İlişki
 • Tam Sayılarda Bölme Algoritması
 • Tam Sayılarda Bölünebilme Kuralları
 • Tam Sayılarda EBOB ve EKOK
 • Periyodik Olarak Tekrar Eden Olay Uygulamaları
 • Gerçek Sayılarda Aralık Kavramı
 • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizliklerin Çözümü
 • Birinci Dereceden Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
 • Üslü İfade İçeren Denklemler
 • Köklü İfadeler İçeren Denklemler
 • Denklem Ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
 • Oran ve Orantı
 • Problemler

4 .ÜNİTE: ÜÇGENLER

 • Üçgende Açı Özellikler
 • Üçgende Açı Kenar Bağıntıları
 • Üçgen Eşitsizliği
 • Üçgenlerin Eşliği
 • Üçgenlerin Benzerliği
 • Thales Teoremi
 • Benzerlik Uygulamaları
 • Üçgende Açıortay
 • Üçgende Kenarortay
 • Üçgenin Kenar Orta Dikmeleri
 • Üçgende Yükseklik
 • Dik Üçgende Pisagor Teoremi
 • Öklid Teoremi
 • Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları
 • Birim Çember ve Trigonometrik Oranlar
 • Üçgenlerde Alan Uygulamaları

5. ÜNİTE:VERİ

 • Merkezi Eğilim Ölçüleri
 • Merkezi Yayılım Ölçüleri
 • Histogram Oluşturma
 • Grafik Türleri
10. Sınıf

1.Ünite: SAYMA VE OLASILIK

 • Sayma Yöntemleri
 • Permütasyon
 • Tekrarlı Permütasyon
 • Dönel Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Pascal Üçgeni
 • Binom Açılımı
 • BASİT OLAYLARIN OLASILIKLARI
 • Temel Kavramlar
 • Olasılık Hesabı

2. Ünite FONKSİYONLAR

 • Fonksi̇yonlar
 • Fonksiyonlarda Grafik Çizimi
 • Fonksiyon Grafiklerini Yorumlama
 • Doğrusal Fonksiyonlarda Güncel Uygulamalar
 • Fonksiyonların Bire Birliğinin ve Örtenliğinin İncelenmesi
 • Bileşke Fonksiyon
 • Bir Fonksiyonun Tersi

3. Ünite POLİNOMLAR

 • Polinomlarda Temel Kavramlar
 • Polinomlarda İşlemler
 • POLİNOMLARIN ÇARPANLARA AYRILMASI
 • Çarpanlara Ayırma
 • Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi

4. Ünite İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Kökleri ile Katsayıları Arasındaki İlişkiler

5. Ünite DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER

 • Çokgen ve Temel Elemanları
 • Düzgün Çokgenler
 • Dörtgenler ve Temel Elemanları
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen
 • Kare
 • Deltoid

6. Ünite UZAY GEOMETRİ

 • Dik Prizmalar
 • Dik Piramitler
11. Sınıf

1. ÜNİTE – TRİGONOMETRİ

 • Yönlü Açı
 • Açı Ölçü Birimleri
 • Trigonometrik Fonksiyonlar
 • Kosinüs Teoremi
 • Sinüs Teoremi
 • Trigonometrik Fonksiyonların Periyodu
 • Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri ve Yorumlanması
 • Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

2. ÜNİTE – ANALİTİK GEOMETRİ

 • Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık
 • Bir Doğru Parçasını Belli Bir Oranda (İçten veya Dıştan) Bölen Noktanın Koordinatları
 • Analitik Düzlemde Doğrular
 • Noktanın Bir Doğruya Olan Uzaklığı

3. ÜNİTE – FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR

 • Fonksiyonun Grafik, Tablo Gösterimi ve Uygulamaları
 • İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonlar
 • İkinci Dereceden Fonksiyon Uygulamaları
 • Fonksiyon Grafikleri ve Simetri Dönüşümleri

4. ÜNİTE – DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ

 • İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

5. ÜNİTE – ÇEMBER VE DAİRE

 • Çemberde Kiriş, Kesen, Teğet ve Yay Kavramları
 • Çemberde Kirişin Özellikleri
 • Çemberde Açı Çeşitleri
 • Çemberde Teğetin Özellikleri
 • Dairede Çevre ve Alan
Menü

Bursuluk Sınavı Kayıtlarımız Başladı

Kayıt İçin Tıklayın...