9. Sınıf

1. ÜNİTE – DOĞAL SİSTEMLER

 • Doğa ve İnsan Etkileşimi
 • Bir Bilim Olarak
 • Dünya’nın Şekli ve Sonuçları
 • Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları
 • Koordinat Sistemi
 • Zaman Kavramı
 • Konum
 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Haritalarda Temel KavraH
 • Haritalarda Ölçek
 • Haritacılığın Gelişimi
 • Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi
 • Atmosfer ve Hava Olayları
 • Hava Durumu ve İklim
 • İklim Elemanları
 • Yeryüzünde İklim Tipleri
 • Türkiye’de İklim

2. ÜNİTE – BEŞERÎ SISTEMLER

 • Yerleşmenin Yer Seçimi ve Gelişimi
 • Yerleşme Doku ve Tipleri
 • Türkiye’de Yerleşme

3. ÜNİTE – KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

 • Bölge ve Türleri
 • Bölge Sınırlarının Değişebilirliği
 • Ülkeler ve Bölgeler

4. ÜNİTE – ÇEVRE VE TOPLUM

 • Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri
 • Doğal Ortamda İnsan Etkileri
10. Sınıf

1. Ünite – DOĞAL SİSTEMLER

 • DÜNYA’NIN TEKTONİK OLUŞUMU
 • Dünya’nın İç Yapısı
 • Levha Tektoniği
 • JEOLOJİK ZAMANLAR
 • İÇ KUVVETLER
 • KAYAÇLAR
 • TÜRKİYE’DE İÇ KUVVETLER
 • DIŞ KUVVETLER
 • TÜRKİYE’DE DIŞ KUVVETLER
 • TÜRKİYE’DE BAŞLICA YÜZEY ŞEKİLLERİ
 • DÜNYADA SU KAYNAKLARI
 • TÜRKİYE’DE SU KAYNAKLARI
 • Türkiye’de Su Kaynaklarının Genel Özellikleri
 • Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma
 • DÜNYADA TOPRAKLAR
 • TÜRKİYE’DE TOPRAKLAR
 • Türkiye’de Toprakların Dağılışı ve Genel Özellikleri
 • Türkiye’de Toprakların Kullanımı
 • DÜNYADA BİTKİLER
 • TÜRKİYE’DE BİTKİLER
 • Türkiye’de Bitkilerin Genel Özellikleri
 • Türkiye’de Bitkilerden Yararlanma

2. Ünite – BEŞERÎ SİSTEMLER

 • NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ
 • DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMİ
 • DÜNYADA NÜFUSUN DAĞILIŞI
 • NÜFUS PİRAMİTLERİ
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DEĞİŞİMİ
 • TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DAĞILIŞI
 • TÜRKİYE’DE NÜFUSUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
 • GÖÇLER VE GÖÇLERİN NEDENLERİ
 • TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI
 • TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN MEKÂNSAL ETKİLERİ
 • EKONOMİK FAALİYETLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
 • EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK

3. Ünite – KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

 • ULUSLARARASI ULAŞIM HATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE ETKİLERİ

4. Ünite – ÇEVRE VE TOPLUM

 • AFETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
 • AFETLERİN DAĞILIŞI VE AFETLERDEN KORUNMA YOLLAR
11. Sınıf

1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

 • YERYÜZÜNDE BİYOÇEŞİTLİLİK
 • EKOSİSTEMİN ÖGELERİ VE İŞLEYİŞİ
 • ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜLERİ
 • SU EKOSİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ

2. ÜNİTE: BEŞERÎ SİSTEMLER

 • NÜFUS POLİTİKALARI
 • TÜRKİYE’NİN NÜFUS POLİTİKALARI
 • TÜRKİYE’NİN NÜFUS PROJEKSİYONLARI
 • ŞEHİRLERİN GELİŞİMİ VE FONKSİYONLARI
 • ŞEHİRLERİN ETKİ ALANLARI
 • TÜRKİYE’DE FONKSİYONLARINA GÖRE ŞEHİRLER
 • TÜRKİYE’DE KIR YERLEŞMELERİ
 • ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL ETMENLER
 • ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN BEŞERÎ ETMENLER
 • ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM ETKİLEŞİMİ
 • DOĞAL KAYNAKLAR
 • TÜRKİYE’NİN DOĞAL KAYNAKLARI
 • TÜRKİYE’NİN EKONOMİ POLİTİKALARI
 • TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
 • TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK
 • TARIM VE HAYVANCILIĞIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ
 • TÜRKİYE’DE MADENCİLİK VE ENERJİ KAYNAKLARI
 • TÜRKİYE’DE MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARININ ETKİLİ KULLANIMI
 • TÜRKİYE’DE SANAYİ
 • SANAYİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ

3. ÜNİTE: BÖLGELER VE ÜLKELER

 • İLK UYGARLIKLAR
 • YERYÜZÜNDEKİ KÜLTÜRLER
 • TÜRK KÜLTÜRÜ
 • UYGARLIKLARIN MERKEZİ: ANADOLU
 • ULUSLARARASI TİCARET
 • ULUSLARARASI TURİZM
 • SANAYİLEŞMİŞ BİR ÜLKE: ALMANYA
 • TARIM VE EKONOMİ
 • KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

4. ÜNİTE: ÇEVRE VE TOPLUM

 • ÇEVRE SORUNLARININ SINIFLANDIRILMASI
 • MADENLERİN VE ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI
 • TÜKENEN VE ALTERNATİF DOĞAL KAYNAKLAR
 • DOĞAL KAYNAKLARIN FARKLI KULLANIMI
 • ARAZİ KULLANIM ŞEKLİNİN ÇEVREYE ETKİSİ
 • KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARININ ORTAYA ÇIKMASI VE YAYILMASI
 • DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI VE GERİ DÖNÜŞÜM
Menü

Bursuluk Sınavı Kayıtlarımız Başladı

Kayıt İçin Tıklayın...