9. Sınıf

1. ÜNİTE- YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ

 • Biyoloji Bilimi ve Bu Bilimin Evrensel Bazı Sorunların Çözümüne Katkısı
 • Gıda Sıkıntısı ile İlgili Sorunların Çözümüne Biyolojinin Katkıları
 • Sağlık Sorunlarının Çözümüne Biyolojinin Katkıları
 • Çevre Sorunlarının Çözümüne Biyolojinin Katkıları
 • Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına Biyolojinin Katkıları
 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • İnorganik Bileşikler
 • Karbonhidratlar
 • Lipitler (Yağlar)
 • Proteinler
 • Enzimler
 • Hormonlar
 • Vitaminler
 • Nükleik Asitler
 • ATP (Adenozin Trifosfat)

2. ÜNİTE – HÜCRE

 • Hücre
 • Prokaryot Hücreler
 • Ökaryot Hücreler
 • Hücre Zarı
 • Hücre Zarında Madde Taşınması
 • Difüzyon
 • Aktif Taşıma
 • Endositoz
 • Ekzositoz
 • Sitoplazma ve Organeller
 • Ribozom
 • Endoplazmik Retikulum
 • Golgi Aygıtı
 • Lizozom
 • Sentrozom
 • Peroksizom (Mikro Cisimcikler)
 • Koful
 • Mitokondri
 • Plastitler
 • Hücre İskeleti
 • Çekirdek
 • Bilimsel Yöntem
 • Bir Bilimsel Çalışma Örneği
 • Bilimde Teori ve Kanun

3. ÜNİTE – CANLILAR DÜNYASI

 • Canlıların Çeşitliliği Ve Sınıflandırılması
 • Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçütler, Dikkat Edilen Unsurlar
 • Bölüm Sonu Değerlendirme
 • Canlı Âlemleri Ve Özellikleri
 • Bakteriler Âlemi
 • Bakterilerin Biyolojik Ve Ekonomik Açıdan Önemi
 • Arkeler Âlemi
 • Arkelerin Biyolojik Ve Ekonomik Açıdan Önemi
 • Protistalar Âlemi
 • Protistaların Biyolojik Ve Ekonomik Açıdan Önemi
 • Bitkiler Âlemi
 • Bitkilerin Biyolojik Ve Ekonomik Açıdan Önemi
 • Mantarlar Âlemi
 • Mantarların Biyolojik Ve Ekonomik Açıdan Önemi
 • Hayvanlar Âlemi
 • Omurgasız Hayvanlar
 • Omurgalı Hayvanlar
 • Virüsler
 • Virüslerin Neden Olduğu Hastalıklardan Korunma Yolları
 • Virüsler Ve Genetik Mühendisliği
10. Sınıf

1. ÜNİTE – HÜCRE BÖLÜNMELERİ

 • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
 • Hücre Bölünmesinin Gerekliliği
 • Mitozun Evreleri
 • Hücre Bölünmesinin Kontrolü
 • Hücre Bölünmesinin Kanserle İlişkisi
 • Eşeysiz Üreme
 • Mayozun Evreleri
 • Eşeyli Üreme
 • Eşeyli Üremenin Temeli Mayoz ve Döllenme

2. ÜNİTE – KALITIMIN GENEL İLKELERİ

 • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
 • Kalıtımın Genel Esasları
 • Mendel İlkeleri
 • Bağımsız Genlerde Gamet Çeşitliliğinin Hesaplanması
 • Monohibrit Çaprazlama
 • Dihibrit Çaprazlama
 • Bağlı Genlerde Gamet Çeşidi Bulma
 • Kontrol Çaprazlaması
 • Aleller Arasında Dominantlığın Derecesi
 • Eş Baskınlık
 • Eksik Baskınlık
 • Çok Alellik
 • Pleiotropi
 • Kalıtımla İlgili Kavramlar Arasındaki İlişki
 • Eşeye (Cinsiyete) Bağlı Kalıtım Soyağacı
 • Soyağacı Örnek ve Çözümleri
 • Mitokondriyal Kalıtımın Önemi
 • Kalıtsal Hastalıkların Ortaya Çıkmasında Akraba Evliliklerinin Etkisi
 • Genetik Varyasyonların Biyolojik Çeşitliliği Açıklamadaki

3. Ünite – EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

 • Ekosistem Ekolojisi
 • Ekosistemin Cansız ve Canlı Bileşenleri
 • Ekosistemin Cansız Bileşenleri (Abiyotik Faktörler)
 • Işık
 • Sıcaklık
 • İklim
 • Su
 • Toprak ve Mineraller
 • Ortamın pH Değeri
 • Ekosistemin Canlı Bileşenleri (Biyotik Faktörler)
 • Üreticiler (Ototroflar)
 • Tüketiciler (Heterotroflar)
 • Ayrıştırıcılar
 • Popülasyon, Komünite ve Ekosistem
 • Ekosistemde Meydana Gelen Değişikliklerin Sonuçları
 • Canlılarda Beslenme Şekilleri
 • Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı
 • Biyolojik Birikim
 • Madde Döngüleri ve Sürdürülebilirlik
 • Azot Döngüsü
 • Karbon Döngüsü
 • Su Döngüsü
 • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
 • Güncel Çevre Sorunları, Sebepleri ve Sonuçları
 • Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkmasında Bireylerin Rolü
 • Yerel ve Küresel Bağlamda Çevre Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar
 • Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
 • Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği
 • Biyolojik Çeşitliliğin Yaşam İçin Önemi
 • Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
11. Sınıf

1. ÜNİTE – İNSAN FİZYOLOJİSİ

 • DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEM, DUYU ORGANLARI
 • Sinir Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
 • Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar
 • Sinir Sistemi Rahatsızlıkları
 • Sinir Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
 • Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi
 • Duyu Organlarının Sağlıklı Yapısının Korunması
 • BÖLÜM DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
 • Destek ve Hareket Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
 • Destek ve Hareket Sistemi Rahatsızlıkları
 • Destek ve Hareket Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
 • Sindirim Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
 • Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
 • Sindirim Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
 • DOLAŞIM SİSTEMLERİ
 • Kalbin, Damarların ve Kanın Yapısı, Görevi ve İşleyişi
 • Lenf Dolaşımı
 • Dolaşım Sistemi Rahatsızlıkları
 • Dolaşım Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
 • Bağışıklık Sistemi
 • SOLUNUM SİSTEMİ
 • Solunum Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
 • Alveollerden Dokulara ve Dokulardan Alveollere Gaz Taşınması
 • Solunum Sistemi Rahatsızlıkları
 • Solunum Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
 • ÜRİNER SİSTEM
 • Üriner Sistemin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
 • Homeostasinin Sağlanmasında Böbreklerin Rolü
 • Üriner Sistem Rahatsızlıkları
 • Üriner Sistemin Sağlıklı Yapısının Korunması
 • ÜREME SİSTEMİ VE EMBRİYONİK GELİŞİM
 • Üreme Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
 • Üreme Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
 • İnsanda Embriyonik Gelişim Süreci

2. ÜNİTE – KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ

 • KOMÜNİTE EKOLOJİSİ
 • Komünitenin Yapısına Etki Eden Faktörler
 • Komünitede Tür İçi ve Türler Arasındaki Rekabet
 • Komünitede Türler Arasında Simbiyotik İlişkiler
 • Komünitelerdeki Süksesyon 2
 • POPÜLASYON EKOLOJİSİ
 • Popülasyonun Yapısı ve Dinamikleri
Menü

Bursuluk Sınavı Kayıtlarımız Başladı

Kayıt İçin Tıklayın...