Atatürk’ün Reformları

Atatürk’ün Reformları

          – Saltanatın Kaldırılması

          – Cumhuriyetin İlanı

          – Halifeliğin Kaldırılması

          – Milli Eğitim

          – Tevhidi Tedrisat Kanunu

          – Yeni Harflerin Kabulü

          – Tarih Alanında Yenilikler

          – Dil Devrimi

          – Güzel Sanatlar

          – Halkevleri

          – Anayasalar

          – İzmir İktisat Kongresi

          – Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılması

          – Kılık Kıyafet Kanunu

          – Soyadı Kanunu

          – Ölçüler Ve Takvim Değişiklikleri

Menü

Bursuluk Sınavı Kayıtlarımız Başladı

Kayıt İçin Tıklayın...